KONSTKICK

Hur stärka sammanhållningen, förbättra arbetsklimatet, öppna upp för nya tankegångar, stimulera till kreativitet och nya innovationer på ditt företag?

Våga pröva ett nytt alternativ

KONSTKICK

Tillsammans med en professionell konstnär jobbar en grupp medarbetare från er organisation under en dag med bildkonst. Arbetet resulterar i ett konkret konstverk som kan placeras på arbetsplatsen. Verkets form och koncept diskuteras med företrädare för organisationen och gruppen, för att sedan förverkligas tillsammans med gruppen. Temat för konstverket fungerar som en katalysator för ett samtal i gruppen, vilket skapa nya tankegångar, idéer och ge deltagarna nya synvinklar på olika faktorer inom organisationen. Igenom det praktiska arbetet skapas också en starkare gruppsammanhållning, deltagarna får möjlighet att se nya sidor hos varandra och tränas i kreativ problemlösning.

Projektdragare Sonja Backlund:

I mitt mångåriga arbete som lärare inom konstämnen har jag återkommande upplevt hur konstnärligt arbete, där man i grupp skapar tillsammans, resulterar i stärkt gruppsammanhållning och nya innovativa tankebanor hos deltagarna. Ett företags framgång är beroende av förmågan att komma på nya idéer. Ett kreativt sinne är öppet för förändring och idag lever vi i ett samhälle som kräver en öppenhet för en konstant förändring. Konst öppnar upp för att våga ha ett flexibelt tankesätt, vilket är ett sätt att trygga innovationen i en organisation.

Praktiskt upplägg av projektet:

  • Ni anmäler intresse och önskad tidpunkt för workshopen
  • Konstnären besöker företaget och diskuterar teman och önskemål gällande konstverkets utförande. Jag träffar workshopsdeltagarna (6-10pers) för att kort gå igenom idéer och det praktiska utförandet. Det slutgiltiga konstverket kan både vara i form av en tavla eller så som skulptur. Möjlighet finns till att jobba med ett stort urval av olika konstnärliga tekniker. Önskemål och möjligheter diskuteras vid mötet.
  • Jag införskaffar material och förbereder arbetet.
  • Workshop: Gruppen träffas i min ateljé i Kasern 14 i Vasa eller i lämpligt utrymme på företaget. Vi jobbar under en hel arbetsdag, (lunch och kaffe inräknat) och skapar konstverket tillsammans.
  • Projektet utvärderas och konstverket installeras på en av företaget önskad plats.

Priset för en grupp på 6-12 deltagare är 1000-1200€ (inklusive material, arbetsverktyg, arbetsutrymme, mat och kaffe under en 8timmars dag, men+ 24% moms) men genom att projektet nu understöds av Svenska Kulturfonden erbjuds 6 grupper Konstkick till halva priset under vintern 2012 -13.

En infotidning i nätformat hittas på den här LÄNKEN

Under vintern 2010 testades konceptet KONSTKICK på två olika grupper från olika arbetsplatser. På grund av önskemålen från deltagarna kom arbetsmetoderna och materialen i de båda grupperna att bli lite liknande. Båda grupperna önskade få jobba med tekniker och materials om kunde resultera i något som passade på en vägg i mötesrum med akustikproblem. Därav kom vi i båda grupperna att jobba med textila material och tekniker.

Foto, Grupp2: Gunilla Kåll

Detta bildspel kräver JavaScript.

En artikel i Vasabladet 4.12.2011 om projektet Gnistan på Folkhälsan Norrvalla. Arbetssättet inom projektet har i princip varit det samma som inom konceptet ”Konstkick”. (Klicka på bilden för en bättre läsbarhet)

Länkar till vidare material inom ämnet:

För vidare information om projektdragare Sonja Backlund < www.spunkt.fi >

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s